0888 05 76 75

Общи условия

SN MOBILE > Общи условия

Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕС ЕН Мобайл ЕООД, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез сайта си www.gsmservice-burgas.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

Използвайки сайта www.gsmservice-burgas.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с тези условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия моля, не използвайте този сайт.

Неразделна част от общите условия  са условията по доставка и плащане, гаранция, поверителност и връщане и рекламация. Моля да се запознаете с тях паралелно с „Условията за ползване“. Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта ни www.gsmservice-burgas.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЕС ЕН Мобайл ЕООД и ако използвате сайта (зареждате страниците) се счита, че сте съгласни с Общите условия. Ако не приемате общите условия, моля не използвайте нашия сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕС ЕН Мобайл ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством сайта си www.gsmservice-burgas.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.gsmservice-burgas.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация. 


РЕГИСТРАЦИЯ

За улеснение на нашите клиенти регистрацията в www.gsmservice-burgas.com е премахната и не съхраняваме ваши данни и профил в нашия сайта.


СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Съгласен съм с общите условия” клиентът извършва електронно изявление (подпис), с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

ПОРЪЧКА:
Поръчката се извършва по телефона предоставен в графа Контакти на нашия сайт. Доставката на стоки от ЕС ЕН Мобайл ЕООД става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ:
Операторът на ЕС ЕН Мобайл ЕООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. ЕС ЕН Мобайл ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, ако няма наличност от поръчаната стока.
Операторът на ЕС ЕН Мобайл ЕООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка. Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката.


СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Срокът за доставяне на стоки, поръчани от ЕС ЕН Мобайл ЕООД, е в зависимост от населеното място. Цената на доставка в рамките на Република България можете да разберете при избрания от вас куриер. Цената на доставката се заплаща към куриерската фирма извършваща доставката. 


УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките на куриера, след като отворите пратката и видите съдържанието и.


ДОСТАВКА НА СТОКА 

Клиентът получава стоката от служител на куриерска компания, с която ЕС ЕН Мобайл ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът получава фактура (издава се по желание на клиента), и се подписва на копието на товарителницата, с което се удостоверява получаването на стоката. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.
Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока и фактурата преди да подпише товарителницата и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

При доставката клиентът получава касова бележка за закупения от него артикул и гаранционен стикер на ЕС ЕН Мобайл ЕООД върху артикула. Само с тях клиентът може да отправя рекламации за качеството на стоката. В случаите ако касовата бележка не е на лице или стикерът липсва клиентът губи правото на гаранция върху закупената стока. 


ВРЪЩАНЕ НА СТОКА 

Клиентът има право да върне закупена от него стока от ЕС ЕН Мобайл ЕООД в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна комплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид и наличен гаранционен стикер върху артикула. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката чрез наложен платеж или по банкова сметка, посочена от него.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на офис телефона на ЕС ЕН Мобайл ЕООД – 0888 05 76 75 за да обясни причината за връщането както и да попълни Формуляр за право на отказ, който да бъде изпратен на sn.burgas@gmail.com. Разходите за доставка на разопакована/използвана стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.gsmservice-burgas.com


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

ЕС ЕН Мобайл ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG203443939, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж-к “Зорница“ блок 37, вх.1,ап.8, представлявано от Стоян Парушев, в качеството му на Управител, тел. 0888 05 76 75, e-mail: sn.burgas@gmail.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ НА УСТРОЙСТВА

Важно:Клиентът заявява предварително вида на поръчката и същото се отбелязва на бланката:

1) експресна поръчка в рамките на 3 часа/Ако е възможно/.

;2)бърза поръчка в рамките на 24 часа/Ако е възможно/.

3)обикновена поръчка в рамките от 3 до 5 работни дни/Ако е възможно/.

При приемане на поръчката, клиентът ако желае заявява предварително да бъде информиран за стойността на ремонта. В противен случай се счита, че клиента заплаща цената за ремонта по ценова листа на сервиза. Цената се заплаща при получаване на техниката след ремонт/с изключение на мокрени устройства и разкодиране/. В случай, че клиентът откаже плащане, сервизът има право да задържи веща до заплащане на услугата. В случай, че има закъснение в изпълнение на експресна или бърза поръчка по вина на сервиза, цената се определя на база на обикновена поръчка. Сервизът не носи отговорност за повреда от случайно събитие, механични повреди, загуба на информация, цялостно или частично унищожаване и липса на оставени за ремонт техника и непотърсени в едномесечен срок от определената дата за получаване. След изтичане на този срок сервизът има право да продаде техниката и да си прихване направените разходи от продажната цена. Сервизът не носи отговорност за повреда на техника при открити следи от корозия, от влага или течности и нарушена цялост на гаранционен стикер. Сервизът не носи отговорност за софтуер/резервна част, предоставен/а от клиента да бъде инсталиран/монтирана на неговата техника. При отказ от ремонт се заплаща диагностика 10лв за телефон или таблет и 45лв. за лаптоп или компютър/цени с ддс/, 20лв за игрови конзоли и 10лв за джойстик. При ремонт с резервна част от клиента- без значение дали частта работи услугата се заплаща!


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕС ЕН Мобайл ЕООД изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.
При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕС ЕН Мобайл ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД чрез www.gsmservice-burgas.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. ЕС ЕН Мобайл ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЕС ЕН Мобайл ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЕС ЕН Мобайл ЕООД.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.
ЕС ЕН Мобайл ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕС ЕН Мобайл ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕС ЕН Мобайл ЕООД.


РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ЕС ЕН Мобайл ЕООД чрез www.gsmservice-burgas.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
•  е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
•  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
•  ЕС ЕН Мобайл ЕООД чрез ЕС ЕН Мобайл ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

За контакт: sn.burgas@gmail.com или мобилен телефон: 0888 05 76 75.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Със зареждане на www.gsmservice-burgas.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.gsmservice-burgas.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.gsmservice-burgas.com, е собственост на ЕС ЕН Мобайл ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.gsmservice-burgas.com, без изричното писмено съгласие на ЕС ЕН Мобайл ЕООД.

Със зареждане на www.gsmservice-burgas.com, потребителят се съгласява, че ЕС ЕН Мобайл ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра  данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.gsmservice-burgas.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

www.gsmservice-burgas.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.gsmservice-burgas.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Цените на стоките и услугите, описани на www.gsmservice-burgas.com, са с ДДС. ЕС ЕН Мобайл ЕООД си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

ЕС ЕН Мобайл ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.gsmservice-burgas.com или свързаните и предоставяни чрез www.gsmservice-burgas.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.gsmservice-burgas.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.gsmservice-burgas.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка. www.gsmservice-burgas.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.gsmservice-burgas.com, потребителят се съгласява и приема, че ЕС ЕН Мобайл ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.gsmservice-burgas.com по никакъв начин не означава, че ЕС ЕН Мобайл ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.gsmservice-burgas.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. ЕС ЕН Мобайл ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.gsmservice-burgas.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.gsmservice-burgas.com се публикуват на www.gsmservice-burgas.com и са достъпни за всички потребители.

Позвъни сега!